AKHLAK MENURUT AJARAN ISLAM

Oleh: Mln Mubarak Achmad Semenjak insan mulai tinggal dan menjalankan kehidupannya di permukaan bumi ini, maka keberadaan daripada wujud Allah Ta’ala telah menjadi pusat keyakinan dan kepercayaan, Aqidah (kepercayaan dan pendirian) ini banyak sedikitnya telah terdapat pada setiap bangsa dan yang senantiasa selalu diajarkan. Islam sendiri telah menetapkan ajaran-ajaran dunia yang berintikan akan hal ini, yakni Islam mendakwahkan bahwasannya maksud […]

MENGENANG TARBIYAT SANG MUSHLIH MAU’UD RA

Oleh: Mln. Mubarak Achmad Pertama-tama mari kita mengetahui apakah arti mushlih Mau’ud?    Mushlih artinya => Pembaharu, Reformer & Mau’ud => Yang dijanjikan. Jadi Mushlih Mau’ud = pembahru yang dijanjikan. Latar belakang sosok Mushlih Mau’ud diawali khabar Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as, Masih Mau`ud, Imam Mahdi dan Pendiri Suci dari Jemaat Islam Ahmadiyah, telah bertafakur selama 40 hari, yang hari-hari tersebut […]

JANGAN MENYEPELEKAN UTANG DAN NASIHAT AL-QUR’AN

Oleh: Mln. Mubarak Achmad Manusia mempunyai hak dan kewajiban kepada Allah Ta’ala yang cukup besar dan jika dilanggar dapat di selesaikan dengan cara bertaubat. Namun apabila hak dan kewajiban itu berkaitan dengan manusia maka penyelesaiannya harus memenuhi hak dan kewajiban dengan manusia tersebut sebelum hari kiamat tiba. Misalnya, salah satunya adalah berkenaan dengan berutang uang sesama manusia. Di mana uang […]