Pilihan Editor

AKHLAK MENURUT AJARAN ISLAM

Oleh: Mln Mubarak Achmad Semenjak insan mulai tinggal dan menjalankan kehidupannya di permukaan bumi ini, maka keberadaan daripada wujud Allah Ta’ala telah menjadi pusat keyakinan dan kepercayaan, Aqidah (kepercayaan dan pendirian) ini banyak sedikitnya telah terdapat pada setiap bangsa dan yang senantiasa selalu diajarkan. Islam sendiri telah menetapkan ajaran-ajaran dunia yang berintikan akan hal ini, yakni Islam mendakwahkan bahwasannya maksud […]

HUTANG: ISTIGHFAR DAN BANYAK BERDO’A

Oleh: Mln. Mubarak Achmad Apa arti HUTANG alias utang, Siapa yang  mengenal hutang?  Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, ia memerlukan orang lain dalam kehidupannya. Manusia perlu manusia lainnya untuk saling tolong-menolong, misalnya saling pinjanm meminjam barang atau uang, diantaranya adalah berhutang atau dikenal dengan utang. Setap kita pernah merasakan berhutang dan mengalami pinjaman hutang, besar-kecilnya […]

MENGENANG TARBIYAT SANG MUSHLIH MAU’UD RA

Oleh: Mln. Mubarak Achmad Pertama-tama mari kita mengetahui apakah arti mushlih Mau’ud?    Mushlih artinya => Pembaharu, Reformer & Mau’ud => Yang dijanjikan. Jadi Mushlih Mau’ud = pembahru yang dijanjikan. Latar belakang sosok Mushlih Mau’ud diawali khabar Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as, Masih Mau`ud, Imam Mahdi dan Pendiri Suci dari Jemaat Islam Ahmadiyah, telah bertafakur selama 40 hari, yang hari-hari tersebut […]