Huququllah: Ajaran dan Teladan Nabi Muhammad S.A.W. dalam Berhubungan dengan Allah S.W.T.

Oleh : Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen dsk.)

Apa tujuan sebenarnya manusia hidup di dunia dan bagaimana dapat mencapainya?

Jawaban terhadap masalah ini adalah: … tujuan yang ditetapkan Allah Ta’ala di dalam Kalam Suci-Nya adalah sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Yakni (terjemah-tafsirnya), “Aku telah menciptakan jin dan manusia agar mereka mengenal‑Ku dan menyembah‑Ku” 
(QS. 51:56). 

Jadi, menurut ayat ini tujuan sebenarnya hidup manusia adalah untuk menyembah Allah Ta’ala dan meraih makrifat Allah Ta’ala serta menjadi milik Allah Ta’ala. 

Jelas bahwa manusia tidak memperoleh kedudukan untuk --dengan ikhtiarnya-- menetapkan sendiri tujuan hidupnya. Sebab, manusia bukan atas kemauannya sendiri datang dan bukan pula atas kemauannya sendiri akan kembali. Melainkan dia hanyalah makhluk (hasil ciptaan) [Filsafat: 2008: 125-126].

Nah, sosok ideal yang Allah s.w.t. sendiri tetapkan menjadi teladan bagi kita semua adalah Nabi Muhammad, Rasulullah s.a.w..

Pada kesempatan ini kita akan mempelajari dan meneladani beliau s.a.w. dalam beribadah kepada Allah s.w.t. (Huququllaah) sesuai perintah-Nya:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun” (QS 4:36).

APAKAH IBADAH ITU?
Kata ‘ibaadah berarti: merendahkan diri, penyerahan diri, ketaatan dan berbakti sepenuhnya. ‘Ibaadah mengandung pula arti: iman kepada Tauhid Ilahi dan pernyataan iman itu dengan perbuatan. 

Kata itu berarti pula: penerimaan kesan atau cap dari sesuatu. Dalam arti ini, ‘ibaadah akan berarti: menerima kesan atau cap dari sifat-sifat Ilahi dan meresapkan serta mencerminkan sifat-sifat itu dalam dirinya sendiri (Malik Ghulam Farid, 2014: Tafsir no. 11).

Hadhrat Khalifatul Masih al-Khaamis a.b.a. bersabda bahwa tidak hanya untuk menyembah-Nya saja tetapi juga Saudara-saudara harus beribadah kepada-Nya dengan sepenuh hati tanpa memikirkan sekutu atau hal lainnya, masalah duniawi yang mendesak atau kepentingan lainnya.

Jangan sampai membuat Saudara-saudara terlambat dari waktu shalat yang telah ditentukan. Sebab jika tidak demikian maka sama saja dengan adanya kemusyrikan (mempersekutukan Tuhan) di dalam hati orang tersebut (Khotbah ‘Idul Fithri: 5/11/2005).

SIRATUN NABI
Tiap-tiap segi kehidupan Rasulullah s.a.w. jelas nampak diliputi dan diwarnai oleh cinta dan bakti kepada Allah s.w.t.. Walaupun, pertanggungjawaban yang sangat berat terletak di atas bahu beliau s.a.w., bagian terbesar dari waktu, siang dan malam, dipergunakan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah s.w.t.

SHALAT SEBAGAI UNGKAPAN SYUKUR 
Beliau s.a.w. biasa bangkit meninggalkan tempat tidur tengah malam dan larut dalam beribadah kepada Tuhan sampai saat tiba untuk pergi ke mesjid hendak shalat subuh.

Kadang-kadang beliau s.a.w. begitu lama berdiri dalam shalat tahajud sehingga kaki beliau s.a.w. menjadi bengkak-bengkak, dan mereka yang menyaksikan beliau s.a.w. dalam keadaan demikian sangat terharu. 

Sekali peristiwa Aisyah r.a. berkata kepada beliau s.a.w., “Tuhan telah memberi kehormatan kepada engkau dengan cinta dan kedekatan-Nya. Mengapa engkau membebani diri sendiri dengan menanggung begitu banyak kesusahan dan kesukaran?” 

Beliau s.a.w. menjawab, “Jika Tuhan, atas kasih-sayang-Nya, mengaruniai cinta dan kedekatan-Nya kepadaku, bukankah telah menjadi kewajiban pada giliranku senantiasa menyampaikan terima-kasih kepada Dia? Bersyukurlah hendaknya sebanyak bertambahnya karunia yang diterima” (HR Bukhari).

MENDENGAR TILAWAT
Jika beliau s.a.w. mendengar Kalamullah dibacakan, beliau s.a.w. sangat terharu dan air mata mulai menitik, terutama jika beliau s.a.w. mendengar ayat-ayat yang menekankan pada kewajiban beliau s.a.w. sendiri. 

Abdullah bin Mas’ud r.a. meriwayatkan bahwa ia sekali peristiwa disuruh Rasulullah s.a.w. membaca beberapa ayat Al-Quran. Ia berkata, “Ya Rasulullah, Al-Quran telah diturunkan kepada Anda (artinya: Anda telah lebih mengetahui daripada siapa pun). Mengapa kemudian harus membacakannya kepada Anda?” 

Rasulullah s.a.w. menjawab, “Aku suka juga mendengar Al-Quran dibaca oleh orang lain.” 
Maka Abdullah bin Mas’ud r.a. mulai membacakan ayat-ayat dari Surah An-Nisa. Ketika membaca:

“Maka, betapa peri keadaan mereka ketika Kami akan mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, dan Kami akan mendatangkan engkau sebagai saksi terhadap mereka ini” (QS 4:42)

Rasulullah s.a.w. berseru, “Cukup!” 

Abdullah bin Mas’ud r.a. melihat ke arah beliau s.a.w. dan melihat air mata mengalir dari mata Rasulullah s.a.w. (HR Bukhari).

TETAP KE MASJID MESKIPUN SAKIT
Beliau s.a.w. begitu memandang penting ikut dalam shalat berjamaah sehingga tengah sakit keras, ketika dalam keadaan serupa itu bukan saja diizinkan untuk shalat seorang diri di dalam kamar tetapi bahkan diizinkan untuk mengerjakan shalat di atas tempat tidur sambil berbaring, beliau s.a.w. memaksakan diri pergi ke mesjid untuk menjadi imam. 

Sekali peristiwa, ketika beliau s.a.w. tidak sempat pergi ke mesjid, beliau s.a.w. menyuruh Hadhrat Abu Bakar r.a. untuk menjadi imam. Tetapi, kemudian beliau s.a.w. merasakan ada perbaikan dalam kesehatannya dan minta supaya beliau s.a.w. dipapah berjalan ke mesjid.

Beliau s.a.w. bersitopang pada pundak dua orang, tetapi keadaan beliau s.a.w. begitu lemahnya sehingga menurut Hadhrat Aisyah r.a. kaki beliau s.a.w. terseret-seret (HR Bukhari).

MENGGANTI TEPUK TANGAN DENGAN DZIKIR
Menurut kebiasaan umum dalam mengungkapkan kegembiraan atau menarik perhatian kepada sesuatu ialah dengan bertepuk tangan –dan orang Arab juga berbuat seperti itu. Tetapi, Rasulullah s.a.w. sedemikian suka berdzikir Ilahi sehingga untuk keperluan pengungkapan rasa gembira itu juga memuji dan berdzikir Ilahi ditetapkan untuk alih-alih tepuk tangan.

Sekali peristiwa ketika beliau s.a.w. sibuk dengan urusan penting, waktu shalat pun mendekat dan beliau s.a.w. menyuruh Hadhrat Abu Bakar r.a. untuk menjadi imam. Tak lama kemudian beliau s.a.w. dapat menyelesaikan urusan beliau s.a.w. dan segera pergi ke mesjid.

Hadhrat Abu Bakar r.a. menjadi imam, tetapi ketika jamaah melihat bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba, mereka segera bertepuk tangan untuk menyatakan kegembiraan atas kedatangan beliau s.a.w. dan menarik perhatian Hadhrat Abu Bakar r.a. dan memberi tahu bahwa Rasulullah s.a.w. telah tiba.

Maka Hadhrat Abu Bakar r.a. undur dan memberi tempat kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengimami shalat. Sesudah shalat selesai, Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Hadhrat Abu Bakar r.a., “Mengapa engkau undur sesudah aku menunjuk engkau sebagai imam?”

Hadhrat Abu Bakar s.a.w. menjawab, “Ya Rasulullah, bagaimana akan pantas untuk anak Abu Quhafa menjadi imam sedang Rasulullah sendiri hadir?” 

Maka Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Jemaat, “Mengapa kamu sekalian bertepuk tangan? Adalah tidak pantas bila kalian sedang larut dalam berdzikir kepada Allah maka kalian bertepuk tangan.

Jika kebetulan dalam waktu shalat perhatian harus tercurah kepada sesuatu, daripada bertepuk tangan kamu lebih baik menyebut ‘Subhanallah’ dengan suara nyaring. Hal itu akan menujukan perhatian kepada perkara yang harus mendapat perhatian” (HR Bukhari).

SIKAP ABU THALIB & KONSISTENSI NABI s.a.w.
Kaum Mekkah telah berusaha menyampaikan segala macam bujukan dan mendesak beliau s.a.w. menghentikan perlawanan terhadap penyembahan kepada berhala (Tabari).

Pamanda (baca: Pak De), Abu Thalib, juga mencoba mencegah beliau s.a.w. dengan membayangkan kekhawatirannya bahwa jika beliau s.a.w. bersikeras melancarkan serangan terhadap kemusyrikan, Abu Thalib akan terpaksa memilih antara berhenti melindungi beliau s.a.w. atau ia siap menerima perlawanan hebat dari kaumnya. 

Jawaban Rasulullah s.a.w. satu-satunya kepada Pamanda pada peristiwa itu, “Jika orang-orang itu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiri, aku tidak akan berhenti mengumumkan dan menablighkan ajaran Tauhid” (Zurqani).

KETAUHIDAN DI UHUD 
Di tengah berkecamuknya Perang Uhud, ketika sisa pasukan Muslim yang luka-luka berkumpul di sekitar beliau s.a.w. di kaki bukit dan musuh melampiaskan kegembiraan dengan teriakan-teriakan kemenangan setelah mematahkan barisan Muslim, dan pimpinan mereka, Abu Sufyan, berpekik: “Hidup Hubal (satu dari antara berhala-berhala kaum Mekkah), Hidup Hubal!”

Maka, Rasulullah s.a.w. walaupun tahu dan sadar bahwa keselamatan beliau s.a.w. dan keselamatan serombongan kecil kaum Muslim sekitar beliau s.a.w. bergantung pada sikap tutup mulut, “tidak dapat menahan kesabaran” dan memerintahkan kepada para sahabat untuk menjawab dengan pekikan: 

“Untuk Allah semata kemenangan dan kejayaan! Untuk Allah semata kemenangan dan kejayaan!” (HR Bukhari).

KETAWAKALAN YANG SEMPURNA
Beliau s.a.w. mempunyai ketawakalan yang sempurna kepada Tuhan dan tidak akan goyah oleh kemajemukan keadaan yang tidak bersahabat.

Sekali peristiwa seorang musuh melihat beliau s.a.w. tidur dan tidak berkawal, ia berdiri di hadapan beliau s.a.w. dengan pedang terhunus dan bersiap membunuh beliau s.a.w. dengan seketika. Sebelum melakukan ia bertanya, “Siapa yang dapat menyelamatkan kamu dari keadaanmu sekarang?”

Rasulullah s.a.w. menjawab dengan tenang, “Allah.” Beliau menyatakan dengan keyakinan yang begitu sempurna sehingga bahkan hati musuh yang kafir pun terpaksa mengakui keluhuran iman dan keikhlasan beliau s.a.w. kepada Allah s.w.t.

Pedangnya terlepas dan jatuh, dan ia, yang sejenak sebelumnya telah siap membinasakan beliau s.a.w., berdiri di hadapan beliau s.a.w. seperti seorang penjahat yang menunggu keputusan hakim (HR Muslim dan Bukhari).

SELALU BERDO’A
Beliau s.a.w. senantiasa sibuk mendoa untuk memohon ampunan dan rahmat Tuhan, terutama jika beliau s.a.w. duduk-duduk di antara orang banyak supaya mereka yang beserta beliau s.a.w. atau bergaul dengan beliau s.a.w. dan orang-orang Muslim pada umumnya akan terhindar dari murka Tuhan dan menjadi layak meraih ampunan Allah.

Kesadaran bahwa beliau s.a.w. senantiasa ada di hadapan Tuhan tidak pernah lepas dari beliau s.a.w.. Jika beliau s.a.w. berbaring untuk tidur, beliau bersabda: 

“Ya, Allah, matikan aku (tidurkan aku) dengan nama-Mu di bibirku, dan dengan nama-Mu di bibirku bangkitkan lagi hamba-Mu ini.” 

Jika beliau s.a.w. bangun, beliau s.a.w. biasa bersabda: 

“Segala puji bagi Tuhan yang menghidupkan diriku sesudah mati (tidur) dan pada suatu hari kita semua akan dikumpulkan di hadapan Dia” (HR Bukhari).

DO’A SUPAYA SELALU DEKAT ALLAH s.w.t.
Beliau s.a.w. senantiasa mendambakan Qurub Ilahi (kedekatan kepada Tuhan), dan salah sebuah doa yang beliau s.a.w. seringkali mengulangi ialah: 

“Ya Allah! Penuhilah kiranya hatiku dengan nur-Mu dan penuhi mataku dengan nur-Mu dan penuhi telingaku dengan nur-Mu dan letakkan nur-Mu di kananku dan letakkan nur-Mu di kiriku dan letakkan nur-Mu di atasku dan letakkan nur-Mu dibawahku dan letakkan nur-Mu di hadapanku dan letakkan nur-Mu di belakangku, dan wahai Tuhan, jadikanlah seluruh diriku nur” (HR Bukhari).

SEDERHANA DALAM BERIBADAH
Kapan saja Rasulullah s.a.w. menyinggung atau membicarakan Tuhan, nampak kepada yang menyaksikan seolah-olah seluruh wujud beliau s.a.w. ada dalam haribaan cinta dan pengabdian kepada Tuhan.

Beliau s.a.w. senantiasa menekankan kesederhanaan dalam beribadah. Mesjid yang didirikan beliau s.a.w. dan di dalamnya beliau s.a.w. senantiasa mendirikan sembahyang, lantainya dari tanah biasa tanpa alas atau tikar dan atapnya yang dibuat dari dahan dan daun pohon korma, bocor jika hujan.

Dalam keadaan demikian Rasulullah s.a.w. dan para jemaah basah kuyup karena air hujan dan lumpur, tetapi beliau s.a.w. terus menyelesaikan sembahyang sampai akhir dan tak pernah beliau s.a.w. memberi isyarat supaya menunda sembahyang atau pindah ke tempat yang lebih terlindung (HR Bukhari).

Demikianlah ajaran dan teladan Nabi s.a.w. dalam Huququllaah (beribadah kepada Allah s.w.t.). Semoga kita dapat meneladaninya, baik dalam keadaan suka maupun duka.

Sumber:
Ahmad, Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud. 1992. Riwayat Hidup Rasulullah saw. Bogor: Yayasan Wisma Damai.
Ahmad, Hadhrat Mirza Ghulam. 2008. Filsafat Ajaran Islam. Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
Ahmad, Hadhrat Mirza Masroor. Khotbah ‘Idul Fithri: 5/11/2005. 
Farid, Malik Ghulam. 2014: Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Singkat. Jakarta: Neratja Press.

No comments

Powered by Blogger.