Muhammad Rasulullah
MENELADANI RASULULLAH S.A.W. DALAM MEMPERLAKUKAN WANITA

MENELADANI RASULULLAH S.A.W. DALAM MEMPERLAKUKAN WANITA

Oleh: Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen dsk./Jateng)

Allah s.w.t. Sendiri yang menakdirkan Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagai teladan terbaik. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah 33/Al-Ahzab Ayat 22 (”Bismilaah” dihitung sebagai Ayat ke-1):

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ اْلأخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا

“Sungguh bagi kamu dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang terbaik untuk orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan Hari Akhir, dan yang banyak mengingat Allah.”

Sumber-sumber untuk Mengenal Rasulullah s.a.w.

Kita hidup di abad 15 Hijriyah, bagaimana kita bisa meneladani Nabi Muhammad s.a.w.? Pertama, kita dapat mengetahui riwayat hidup beliau s.a.w. dari wahyu-wahyu yang beliau s.a.w. terima yang dikumpulkan dalam sebuah kitab yang disebut Al-Quran.

Yang kedua, kita dapat mengetahui detil kehidupan (Sunnah) beliau s.a.w. melalui keluarga dan para sahabat beliau s.a.w. yang diabadikan dalam banyak kitab yang disebut Hadits.

Yang ketiga, kita dapat mengetahui riwayat hidup beliau s.a.w. melalui Sirah (Biografi) dan Tarikh (Sejarah).

Ringkasan Riwayat Hidup Rasulullah s.a.w.

Dalam Catatan Tafsirnya (“Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir Singkat: No. 2343), Maulana Malik Ghulam Farid menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. merupakan contoh kemanusiaan yang paling mulia dan model yang paling sempurna dalam keindahan dan kebajikan. Dalam segala segi kehidupan dan watak beliau s.a.w. yang beraneka ragam, tidak ada duanya dan merupakan contoh yang tiada bandingannya bagi umat manusia untuk ditiru dan diikuti.

Seluruh kehidupan beliau s.a.w. nampak dengan jelas dan nyata dalam cahaya lampu sorot sejarah.

Beliau s.a.w. mengawali kehidupan beliau s.a.w. sebagai anak yatim dan mengakhirinya dengan berperan sebagai wasit yang menentukan nasib seluruh bangsa.

Sebagai kanak-kanak beliau s.a.w. penyabar lagi gagah, dan di ambang pintu usia remaja, beliau s.a.w. tetap merupakan contoh yang sempurna dalam akhlak, ketakwaan dan kesabaran.

Pada usia setengah baya, beliau s.a.w. mendapat julukan Al-Amiin (si Jujur dan setia kepada amanat) dan selaku seorang niagawan beliau s.a.w. terbukti paling jujur dan cermat.

Beliau s.a.w. menikah dengan wanita-wanita, yang di antaranya ada yang jauh lebih tua daripada beliau s.a.w. sendiri dan ada juga yang jauh lebih muda, namun semua bersedia memberi kesaksian dengan mengangkat sumpah mengenai kesetiaan, kecintaan dan kekudusan beliau s.a.w..

Sebagai ayah, beliau s.a.w. penuh dengan kasih sayang, dan sebagai sahabat, beliau s.a.w. sangat setia dan murah hati. Ketika beliau s.a.w. diamanati tugas yang amat besar dan berat dalam usaha memperbaiki suatu masyarakat yang sudah rusak, beliau s.a.w. menjadi sasaran derita aniaya dan pembuangan, namun beliau s.a.w. memikul semua penderitaan itu dengan sikap agung dan budi luhur.

Beliau s.a.w. bertempur sebagai prajurit gagah-berani dan memimpin pasukan-pasukan. Beliau s.a.w. menghadapi kekalahan dan beliau s.a.w. memperoleh kemenangan-kemenangan.

Beliau s.a.w. menghakimi dan mengambil serta menjatuhkan keputusan dalam berbagai perkara.

Beliau s.a.w. adalah seorang negarawan, seorang pendidik, dan seorang pemimpin. “Kepala negara merangkap Penghulu Agama, beliau (s.a.w.) adalah Kaisar dan Paus sekaligus. Tetapi beliau (s.a.w.) adalah Paus yang tidak berlaga Paus, dan Kaisar tanpa pasukan-pasukan yang megah.

Tanpa balatentara tetap, tanpa pengawal, tanpa istana yang megah, tanpa pungutan pajak tetap dan tertentu sehingga jika ada orang berhak mengatakan bahwa ia memerintah dengan hak ketuhanan maka orang itu hanyalah Muhammad (s.a.w.), sebab beliau (s.a.w.) mempunyai kekuasaan tanpa alat-alat kekuasaan dan tanpa bantuan kekuasaan.

Beliau (s.a.w.) biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan tangan beliau (s.a.w.) sendiri, biasa tidur di atas sehelai tikar kulit, dan makanan beliau (s.a.w.) terdiri dari kurma dan air putih atau roti jawawut, dan setelah melakukan bermacam-macam tugas sehari penuh, beliau (s.a.w.) biasa melewatkan malam hari dengan mendirikan shalat dan doa-doa hingga kedua belah kaki beliau (s.a.w.) bengkak-bengkak. Tiada orang yang dalam keadaan dan suasana yang begitu banyak berubah, telah berubah begitu sedikitnya” (Muhammad and Muhammadanism karya Bosworth Smith).

Perlakuan terhadap Wanita

Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad r.a. dalam bukunya “Riwayat Hidup Rasulullah saw” (1992: 245-249) memaparkan bahwa Rasulullah s.a.w. sangat berhasrat memperbaiki keadaan wanita di tengah masyarakat, menjamin mereka mendapat kedudukan terhormat dan perlakuan wajar lagi pantas.

Hak Waris bagi Wanita

Islam adalah agama pertama yang memberikan hak waris kepada wanita. Al-Quran menjadikan anak-anak perempuan, bersama-sama dengan anak-anak lelaki, ahli waris kekayaan orang tua mereka. Demikian pula ibu menjadi ahli waris harta benda peninggalan anak laki-laki atau anak perempuan, dan seorang istri jadi ahli waris harta benda suaminya. Jika seorang saudara laki-laki menjadi ahli waris harta benda saudaranya yang meninggal maka saudara perempuan juga jadi ahli waris harta-benda itu. Tidak ada agama sebelum Islam begitu jelas dan tegas dalam menjamin hak waris wanita dan hak memiliki harta kekayaan.

Wanita Menjadi Pemilik Mutlak Harta Pribadinya

Dalam Islam seorang wanita menjadi pemilik mutlak harta-bendanya sendiri dan suaminya tak dapat mempunyai hak sedikit pun mengendalikan harta-benda itu hanya semata-mata karena alasan ia suaminya. Seorang wanita bebas sepenuhnya bertindak atas harta bendanya menurut kehendaknya sendiri.

Istri adalah Mitra Suaminya

Rasulullah s.a.w. begitu berhati-hati mengenai perlakuan terhadap wanita sehingga mereka di sekitar beliau, yang sebelumnya tidak biasa memandang kepada wanita sebagai kawan dan mitra, merasa sukar untuk menyesuaikan diri pada standar yang Rasulullah s.a.w. begitu menghendaki sekali supaya dilaksanakan dan dipelihara.

Sayyidina Umar (r.a.) meriwayatkan, “Istriku kadang-kadang berusaha mencampuri urusanku dengan memberi saran dan usul dan aku biasa memarahinya dengan mengatakan bahwa bangsa Arab tidak pernah mengizinkan istrinya mencampuri urusannya.” Ia membantah, “Masa itu telah lewat. Rasulullah s.a.w. mengizinkan istri-istri beliau s.a.w. memberi saran dan usul dalam urusan beliau s.a.w. dan beliau s.a.w. tidak melarangnya. Mengapa engkau tidak mengikuti contoh beliau (s.a.w.)?”

Maka aku biasa menjawab: “Mengenai Aisyah (r.a.), Rasulullah s.a.w. sangat senang kepadanya, tetapi mengenai anakmu (Hafsah (r.a.)), jika ia berbuat demikian, pada suatu hari ia akan menderita oleh kelancangannya.”

“Telah terjadi bahwa sekali peristiwa Rasulullah s.a.w. marah, karena suatu sebab, memutuskan untuk hidup pisah dari istri-istri beliau s.a.w., untuk sementara waktu. Ketika aku mengetahui itu kukatakan kepada istriku: Apa yang kutakutkan telah terjadi.”

“Kemudian aku pergi ke rumah anakku, Hafsah (r.a.) dan mendapatkannya sedang menangis. Kutanyakan apa sebab-sebabnya, dan apakah Rasulullah s.a.w. telah menceraikan. Ia menjawab, ‘Aku tak tahu apa-apa tentang perceraian, tetapi Rasulullah s.a.w. telah memutuskan untuk hidup pisah, untuk sementara waktu dari kami semua.’ Bukankah aku telah sering mengatakan bahwa kau jangan begitu lancang seperti Aisyah (r.a.) terhadap beliau s.a.w., sebab Rasulullah s.a.w. sangat mencintai Aisyah, (r.a.) tetapi kau agaknya telah menerima akibat yang aku khawatirkan’”

“Kemudian aku menghadap Rasulullah s.a.w. dan melihat beliau s.a.w. sedang berbaring di atas tikar kasar. Beliau s.a.w. pada waktu itu tidak memakai kemeja dan pada tubuh beliau s.a.w. nampak kesan tapak tikar.”

“Aku duduk dekat beliau s.a.w. dan berkata, ‘Ya Rasulullah! Kaisar dan Kisra tidak berhak menikmati karunia Ilahi sedikit pun, tetapi walaupun demikian, mereka hidup dalam kemewahan, sedangkan Anda, sebagai Rasul Allah, begitu sengsara.’

Rasulullah s.a.w. menjawab, ‘Itu tidak benar. Dari utusan-utusan Allah tidak diharapkan akan menggunakan waktunya dalam kesenangan. Kehidupan demikian hanya pantas untuk raja-raja duniawi.’

“Kemudian aku menyampaikan kepada Rasulullah apa yang terjadi antara istriku dan anakku. Mendengar hal itu Rasulullah s.a.w. tertawa dan bersabda, ‘Tidak benar aku telah menceraikan istri-istriku. Aku hanya memandang ada baiknya kalau hidup untuk sementara waktu pisah dari mereka’” (HR Bukhari, Kitab al-Nikah).

Perduli Terhadap Perasaan Seorang Ibu

Beliau s.a.w. begitu hati-hati mengenai perasaan wanita sehingga sekali peristiwa, ketika beliau s.a.w. memimpin shalat dan mendengar seorang anak menangis, beliau s.a.w. menyelesaikan shalat secepat mungkin.

Beliau s.a.w. menerangkan kemudian bahwa ketika beliau s.a.w. mendengar tangisan anak itu, beliau s.a.w. membayangkan bahwa ibu anak itu tentu amat gelisah, dan oleh karena itu beliau s.a.w. menyelesaikan shalat itu dengan cepat sehingga ibu itu dapat pergi ke anaknya dan mengurusnya.

Wanita Bagaikan Kaca

Jika dalam salah satu perjalanan beliau s.a.w. ada pula wanita-wanita ikut serta, beliau s.a.w. senantiasa memberi petunjuk supaya kafilah bergerak lambat dan berhenti-henti secara bertahap.

Pada suatu kesempatan serupa itu ketika orang-orang mau sekali maju cepat, beliau s.a.w. bersabda, “Perhatikan kaca! Perhatikan kaca!” dengan maksud mengatakan bahwa ada wanita-wanita dalam rombongan dan bahwa jika unta-unta dan kuda-kuda berlari cepat, mereka itu akan menderita dari bantingan-bantingan binatang-binatang itu” (HR Bukhari, Kitab al-Adab).

Utamakan Keselamatan Wanita

Pada suatu pertempuran timbul kekacauan di tengah barisan-barisan berkuda dan binatang-binatang itu pun tidak terkendalikan. Rasulullah s.a.w. jatuh dari kuda, begitu pula beberapa wanita jatuh dari tunggangan mereka.

Seorang dari antara sahabat-sahabat yang mengendarai unta dekat benar di belakang Rasulullah s.a.w., turun dengan meloncat dan berlari-lari kepada Rasulullah s.a.w. sambil berteriak. “Biarlah aku berkorban untuk Anda, ya Rasulullah.” Kaki Rasulullah saw. masih tersangkut di sanggurdi.

Beliau s.a.w. melepaskan dengan segera kaki itu dan bersabda, ”Jangan pedulikan aku, lekas tolong wanita-wanita itu.”

Tarbiyat Anak-anak Wanita dan Keselamatan dari Neraka

Sesaat sebelum beliau s.a.w. wafat, salah satu dari perintah yang ditujukkan kepada kaum Muslimin dan sangat ditekankan oleh beliau s.a.w. ialah mereka hendaknya senantiasa memperlakukan wanita dengan baik dan kasih sayang.

Beliau s.a.w. seringkali dan berulang-ulang mengatakan, jika seseorang mempunyai anak-anak perempuan dan ia telah berusaha agar mereka mendapat didikan dan ia berusaha keras memelihara mereka, Tuhan akan menyelamatkannya dari siksaan neraka (HR Tirmidzi).

Wanita Bukan Budak Kaum Pria

Telah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab memberi siksaan jasmani kepada wanita atas tiap-tiap kesalahan kecil. Rasulullah s.a.w. mengajarkan bahwa wanita itu sama seperti pria selaku makhluk Tuhan dan bukan budak kaum pria dan tidak boleh dipukul.

Tatkala wanita-wanita mengetahui hal itu, ulah mereka menjadi sama sekali terbalik dan mulai berani membantah kaum pria dalam segala hal, akibatnya ialah dalam beberapa rumah kedamaian dan ketenteraman rumah tangga senantiasa terganggu.

Sayyidina Umar r.a. menerangkan hal itu kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata bahwa kecuali jika kaum wanita kadang-kadang boleh dihukum, mereka akan menjadi susah diatur dan tidak ada yang mengendalikan lagi. Karena ajaran Islam bertalian dengan perlakuan terhadap wanita-wanita belum diturunkan, Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa jika seorang wanita bertindak melampaui batas, ia boleh dihukum. Hal itu pada gilirannya menjadikan kaum pria, dalam beberapa hal, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan Arab kuno.

Sekarang datang lagi giliran kepada kaum wanita untuk mengeluh dan mereka membentangkan kesusahan kepada istri-istri Rasulullah s.a.w.. Akibatnya Rasulullah s.a.w. menyesali kaum pria dan mengatakan kepada mereka bahwa siapa yang memperlakukan wanita-wanita secara tidak baik, tidak mungkin dapat menarik keridaan Ilahi.

Kemudian hak-hak wanita ditetapkan, dan untuk pertama kalinya wanita mulai diperlakukan sebagai pribadi-pribadi yang mandiri dengan hak mereka masing-masing (HR Abu Daud, Kitab al-Nikah).

Hak-hak Istri

Mu’awiyah Al-Qusyairi (r.a.) meriwayatkan, aku menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. hak apa istriku dapat menuntut daripadaku? Dan beliau s.a.w. menjawab, “Berilah dia makan dari apa-apa yang Tuhan telah merezekikan kepadamu dalam urusan makan, dan berilah ia pakaian yang Tuhan telah menganugerahkannya kepadamu dalam urusan pakaian, dan janganlah menyiksa atau memaki-maki atau mengusirnya dari rumahmu.”

Menjaga Perasaan Wanita

Beliau s.a.w. begitu berhati-hati tentang perasaan wanita sehingga beliau s.a.w. senantiasa menganjurkan kepada orang-orang yang harus melakukan perjalanan supaya menyelesaikan urusan secepat-cepatnya dan pulang selekas mungkin sehingga wanita-wanita dan anak-anak mereka tidak akan menjadi resah karena pisah lebih daripada yang benar-benar diperlukan.

Jika beliau s.a.w. pulang dari perjalanan, beliau s.a.w. biasa datang siang hari. Jika beliau s.a.w. kembali dari perjalanan sedang hari hampir malam, beliau s.a.w. biasa berkemah dahulu di luar Medinah pada malam itu sebelum masuk kota di waktu pagi esok harinya. Beliau s.a.w. mengatakan juga kepada pada sahabat bahwa jika mereka pulang dari suatu perjalanan, mereka hendaknya tidak pulang secara tiba-tiba tanpa memberi khabar lebih dahulu tentang kedatangan mereka kembali (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam memberikan petunjuk-petunjuk, beliau ingat akan kenyataan bahwa perhubungan antara dua jenis kelamin itu bagian besar dipengaruhi oleh perasaan. Dalam waktu suami tidak ada di rumah seorang wanita mungkin sering mengabaikan mengurus badan sendiri dan pakaiannya, dan jika suaminya tiba-tiba pulang tanpa diduga-duga maka perasaan halus wanita mungkin akan tersinggung.

Dengan memberi petunjuk bahwa jika seseorang pulang dari perjalanan hendaklah berusaha datang ke rumah pada siang hari dan lebih dahulu memberi kabar kepada anggota-anggota keluarga tentang kedatangannya, beliau s.a.w. meyakinkan bahwa anggota-anggota keluarga akan siap menerima anggota keluarga yang pulang itu dengan cara yang layak.

Sikap Rasulullah s.a.w. terhadap Istri-Istrinya

Selanjutnya Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad r.a. dalam bukunya yang sama(1992: 231-232) mengisahkan bahwaRasulullah (s.a.w.) sangat baik dan adil terhadap istri-istri sendiri. Jika pada suatu saat salah seorang di antara mereka tidak dapat membawa diri dengan hormat yang layak terhadap beliau (s.a.w.), beliau (s.a.w.) hanya tersenyum dan hal itu dilupakan beliau (s.a.w.).

Berikut ini contoh teladan Rasulullah s.a.w. dalam memperlakukan istri-istrinya, dua di antaranya ialah Sayidatina Khadijah r.a. dan Sayidatina ‘Aisyah r.a.:

Bersama Sayidatina Khadijah r.a.

Ibnu Hisyam berkata bahwa Sayidatina Khadijah r.a. itu putri dari Khuwailid Asad bin Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Luay bin Ghalib (Ishaq: 2012: 115).

Beliau r.a. lahir sekitar 15 tahun sebelum tahun Fiil (tahun Gajah) [Al-Istanbuli dkk.: 2009: 41].

Sedangkan Nabi Muhammad s.a.w. adalah putra dari Abdullah. Abdullah sendiri merupakan anak terakhir Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay (Ishaq: 2012: 32, 94). Jadi silsilah Hadhrat Khadijah r.a. dan Nabi Muhammad s.a.w. bertemu pada leluhurnya: Qushay.

Sayidatina Khadijah r.a. adalah seorang wanita mulia dan kaya/pedagang besar. Pada zaman itu beliau r.a. juga mendapat gelar “At-Thahirah” (wanita suci). Namun demikian nama panggilannya adalah Ummu Hindun (Hindun adalah putri dari suami sebelumnya) [Al-Masri: 1993: 28].

Sayidatina Khadijah r.a. adalah istri beliau (s.a.w.) yang pertama dan telah mengadakan pengorbanan-pengorbanan besar untuk kepentingan beliau (s.a.w.). Ia jauh lebih tua daripada Rasulullah s.a.w.. Sesudah beliau r.a. wafat, beliau (s.a.w.) menikah dengan wanita-wanita yang lebih muda tetapi tidak pernah kenang-kenangan kepada Sayidatina Khadijah r.a. itu menjadi luntur. Bila saja salah seorang dari sahabat-sahabat Sayidatina Khadijah (r.a.) berkunjung kepada beliau (s.a.w.), beliau (s.a.w.) biasa berdiri menyambutnya (HR Muslim).

Jika beliau (s.a.w.) kebetulan melihat sesuatu yang dahulu menjadi milik atau ada kaitan dengan Sayidatina Khadijah r.a., hati beliau (s.a.w.) senantiasa terusik oleh rasa sendu.

Di antara tawanan-tawanan yang ditangkap oleh kaum Muslimin dalam Perang Badar ada seorang menantu Rasulullah s.a.w.. Ia tak punya apa-apa untuk dibayarkan sebagai penebus kemerdekaannya. Istrinya yang bernama Zainab (putri Rasulullah s.a.w.) mengirimkan ke Medinah seuntai kalung perhiasan yang asalnya milik ibunya (Sayidatina Khadijah r.a.) dan menyerahkannya sebagai penebus suaminya.

Ketika Rasulullah s.a.w. melihat kalung itu, beliau (s.a.w.) mengenangnya kembali dan beliau (s.a.w.) bukan main terharunya. Beliau (s.a.w.) bersabda kepada para sahabat, “Aku tidak berhak memberi petunjuk mengenai hal ini tetapi aku tahu bahwa kalung ini dicintai oleh Zainab sebagai tanda kenang-kenangan kepada ibunya yang telah wafat. Maka jika hal itu ada artinya untuk kalian, aku ingin menganjurkan supaya Zainab tidak kehilangan barang ini dan barang ini dikembalikan kepadanya.”

Mereka semua menegaskan bahwa tidak ada kesenangan yang lebih besar daripada itu dan bersedia menerima anjuran beliau (s.a.w.) [Halbiyya, jilid 2].

Menurut Ibnu Ishaq (2012: 116), suami Zainab yang dimaksud adalah Abu Al-Ashi bin Rabi’.

Beliau (s.a.w.) sering memuji-muji Khadijah (r.a.) di hadapan istri-istri beliau (s.a.w.) lainnya dan menekankan kebaikannya dan pengorbanannya untuk kepentingan Islam.

Belum lagi sembuh kepedihan yang dirasakan Nabi Muhammad s.a.w. akibat pemboikotan umum itu, tibalah pula musibah yang besar menimpa dirinya yaitu wafat paman (baca: Pak De/Wa’) beliau, Abu Thalib  dalam usia 87 tahun. Tidak berapa lama (3 bulan) kemudian disusul oleh istrinya, Sayidatina Khadijah (r.a.).

Kedua musibah terjadi pada tahun ke-10 dari masa kenabian (620 M). Tahun ini dalam sejarah disebut “Aamul Huzni (Tahun Kesedihan/Dukacita) [Deag RI: 1993: 62; baca juga Hashem: 2007: 88].

Bersama Sayidatina ‘Aisyah r.a.

Sayidatina ‘Aisyah r.a. adalah salah seorang putri tersayang Sayidina Abu Bakar r.a.. Gadis itu lahir di Mekkah 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman Hijrah (Jamil Ahmad: 1987: 66).

Untuk mememelihara hubungan baik dengan sahabatnya itu, beliau s.a.w. melamar Sayidatina ‘Aisyah r.a. (putri Sayyidina Abu Bakar r.a.). Oleh karena waktu itu ia masih gadis kecil yng baru berusia 7 tahun maka hanya dilangsungkan akad nikah saja, sedang perkawinannya berlangsung 2 tahun kemudian, ketika usia beliau r.a. mencapai 9 tahun (Haekal: 2015: 156).

Setelah situasi di Yatsrib (Medinah) kondusif dari berbagai seginya, beliau s.a.w. menyelesaikan perkawinannya dengan Sayidatina ‘Aisyah r.a., yang waktu itu berusia 10 atau 11 tahun (Haekal: 2015: 209).

Tapi ada penulis modern yang membuktikan bahwa usianya pada waktu itu sekita 14 tahun (Al-Masri: 1993: 55).

Pada suatu peristiwa semacam itu ‘Aisyah r.a. merasa iri hati dan berkata, “Ya Rasulullah, mengapa selalu membicarakan wanita tua itu? Tuhan telah menganugerahkan istri-istri yang lebih baik, lebih muda dan lebih menarik kepada Anda.”

Rasulullah s.a.w. tersinggung perasaannya mendengar kata-kata itu dan menukas, “Tidak, Aisyah! Kau tidak tahu betapa besar kebaikan Khadijah kepadaku” (HR Bukhari).

Pada suatu hari beliau (s.a.w.) bersabda kepada Siti Aisyah r.a., “Aisyah, jika kau sedang marah kepadaku, aku senantiasa dapat mengetahuinya.” Aisyah r.a. bertanya, “Bagaimana?” Beliau (s.a.w.) menjawab, “Aku perhatikan bahwa jika kau senang kepadaku dan dalam percakapan kau menyebut nama Tuhan, kau sebut Dia sebagai Tuhannya Muhammad. Tetapi jika kau tidak senang kepadaku, kau sebut Dia Tuhannya Ibrahim.”

Mendengar keterangan itu Aisyah r.a. tertawa dan mengatakan bahwa beliau (s.a.w.) benar (HR Bukhari, Kitabun-Nikah).

Sayidatina Aisyah wafat pada malam hari ke-17 Ramadhan tahun 58 Hijrah yakni 47 tahun setelah wafatnya Rasulullah s.a.w. dan dikebumikan di Baqi’ dalam usia 67 tahun (Al-Masri: 1993: 70).

Bahan Bacaan

Ahmad (r.a.), Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmud (1992).

Riwayat Hidup Rasulullah saw.

Jakarta: Yayasan Wisma Damai.

Ahmad, Jamil (1987).

Seratus Muslim Terkemuka.

Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Istanbuli dkk., Mahmud Mahdi (2009).

Mereka adalah adalah Para Shahabiyat.

Solo: At-Tibyan.

Al-Masri, Nasy’at (1993).

Nabi Suami Teladan.

Jakarta: Gema Insani Press.

Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran (1993).

Al Qur’an dan Terjemahnya.

Jakarta: Intermasa.

Farid (Editor), Malik Ghulam (2014).

Al-Qur’an Terjemahan dan Tafsir Singkat.

Jakarta Barat: Neratja Press.

Haekal, Muhammad Husain (2015).

Sejarah Hidup Muhammad.

Jakarta: Tintamas.

Hashem, O (2007).

Muhammad Sang Nabi.

Jakarta: Ufuk Press.  

Ishaq, Ibnu (2012).

Sirah Nabawiyah: Sejarah Lengkap Kehidupan Rasulullah s.a.w..

Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *