Category: Muhammad Rasulullah

Bernahkah Ahmadiyah Percaya Kepada Nabi Muhammad s.a.w.?

Bernahkah Ahmadiyah Percaya Kepada Nabi Muhammad s.a.w.?

“Ahmadiyah adalah golongan sesat, menyesatkan, dan sudah keluar dari Islam.” Demikianlah Majlis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah…

Read More
Mengenang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah r.ha.: Salah Seorang  Istri Rasulullah s.a.w. yang Wafat pada Masa Hidup Beliau s.a.w.

Mengenang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah r.ha.: Salah Seorang Istri Rasulullah s.a.w. yang Wafat pada Masa Hidup Beliau s.a.w.

Oleh : Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen/Jateng 2) Tafsir Singkat Editor Malik Ghulam Farid (Catatan Tafsir No. 2362…

Read More
Memahami POLIGAMI RASULULLAH s.a.w.: Kehidupan Periode Madinah

Memahami POLIGAMI RASULULLAH s.a.w.: Kehidupan Periode Madinah

Oleh: Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen/Jateng 2) Menurut Munir Ba’albaki dalam kamusnya “Al-Mawrid: A Modern English_Arabic Dictionary” (1982:…

Read More
28 Tahun Kehidupan Monogami Rasulullah s.a.w.: Monogami Juga Sunnah Nabi s.a.w.

28 Tahun Kehidupan Monogami Rasulullah s.a.w.: Monogami Juga Sunnah Nabi s.a.w.

Oleh: Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen/Jateng 2) Dalam menafsirkan QS 4/An-Nisa’: 4 (Catatan Tafsir No. 560), Maulana Malik…

Read More
MENELADANI RASULULLAH S.A.W. DALAM MEMPERLAKUKAN WANITA

MENELADANI RASULULLAH S.A.W. DALAM MEMPERLAKUKAN WANITA

Oleh: Mln. Zafar Ahmad Khudori (Muballigh Jmt. Kebumen dsk./Jateng) Allah s.w.t. Sendiri yang menakdirkan Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagai teladan terbaik….

Read More
Meneladani Kanjeng Nabi Muhammad saw

Meneladani Kanjeng Nabi Muhammad saw

Oleh: Mln. Nanang Salman Lesmana Di dalam setiap bulan Rabi’ulawal di kalender Hijriah sebagian umat Islam akan selalu merayakan Maulid…

Read More