Imam Mahdi dan Tanda Akhir Zaman Dalam Wasiyat Sesepuh Tanah Jawa

Oleh: Mln. Sajid Ahmad Sutikno Sosok suci Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW digambarkan di dalam berbagai versi kisah ramalan (jangka) tanah Jawa. Ia akan datang di saat negeri (nuswantara) ini pada saat mengalami kacau balau, yang oleh Sri Aji Jayabaya Raja Kadiri, Pujangga kenamaan Ki Ronggowarsito serta kaum sepuh tanah Jawa lainnya katakan bahwa ia akan datang […]

Kemuliaan Alquran dan Isu-isu Kontemporer

Oleh : Iskandar Ahmad Gumay “Hai manusia ! Sesungguhnya telah datang kepadamu suatu nasihat dari Tuhan-mu, dan penyembuh bagi apa yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (QS. Yunus: 58 Al-quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata mengenai petunjuk dan furqan. (QS. Al-Baqoroh: 186) pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan ceramah […]

Kasih Sayang Rasulullah saw Terhadap Keluarga

Oleh: Saefullah Ahmad Faruq Kondisi akhlak merupakan suatu keramat, yang tidak dapat diprotes oleh siapa pun. Itulah sebabnya kepada Nabi kita Rasulullah saw. mukjizat terbesar dan terkuat yang telah diberikan adalah akhlak. Sebagaimana difirmankan: Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki akhlak berbudi pekerti yang agung” (Al-Qalām, 5). Dalam segi kekuatan serta bukti, segala mukjizat Rasulullah saw. melampaui seluruh mukjizat para nabi […]

Akhlak Kejujuran Nabi Muhammad saw

KA Jusmansyah Kejujuran adalah ruh dari kerasulan. Tidak ada seorang Rasul yang telah dipilih oleh Allah taala sebelum ia memang telah terbukti sebagai seorang yang benar. Sebelum kebenaran dan kejujuran betul-betul terwujud dalam dirinya sungguh ia tidak laik untuk menjadi Rasul. Sifat-sifat ini bersifat mutlak, sebab jika tidak ada kejujuran dan amanah maka ia akan hancur dengan sendirinya. Maka dari […]

Sikap Nabi Muhammad Terhadap Non-Muslim

Oleh: Irfan Rafidh Bagaimana sikap Nabi Muhammad saw terhadap Non-Muslim? Tulisan berikut memberi gambaran bagaimana Rasulullah saw adalah sosok yang toleran dan menghormati pemeluk agama lain. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah […]